Generel information

 


Vores primære arbejdssted er Skejby Centret i Århus, hvor vi efter aftale arbejder tæt sammen med lægerne på Øjenafdeling, Øre- Næse- Halsafdeling og Plastikkirurgisk afdeling på Skejby Sygehus.

Efter lægelig henvisning samarbejder vi også med andre sygehuse i Jylland og på Fyn

Virksomheden er registreret hos lægemiddelstyrelsen og arbejder under ansvar over for Europa Rådets Direktiv 98/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger.

Økonomi

Både ansigtsproteser og acryl øjenproteser er et hjælpemiddel og bliver bevilliget efter serviceloven. Der ansøges om alle typer proteser ved det offentlige, som derefter bevilliger hjælpemidlet individuelt.  Du kan derefter frit vælge den leverandør du ønsker.

Du kan få hjælp, til at søge om en protese, ved din egen praktiserende læge, din lokale speciallæge, socialrådgivere ved din kommune eller sagsbehandlere ved regionen. Når du har fået protesen bevilliget, skal du have bevillingen med til os ved første konsultation.

Du kan søge flere oplysninger om økonomi og tilskud på
regionernes Syns- og kommunikationscentre. 


Eli Garvik - tlf. 21 26 86 03 - Mail: info@ansigtsproteser.dk